MENŠÍ PROJEKTY A INTERIÉRY - STUDIE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, REALIZACE, DOHLED


VELKÉ PROJEKTY - KOMPLEXY BUDOV - STUDIE, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ


URBANISMUS - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ - STUDIE, REGULAČNÍ PLÁNY


ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MĚSTA/OBCE - REGULAČNÍ PLÁN, ZMĚNA ÚP, ÚZEMNÍ PLÁN, MODEL+GIS


DALŠÍ ČINNOSTI