Praha-Vysočany-Kolbenova-Brownfields

Revitalizační studie Velkého rozvojového území nedaleko Sazka Areny

Zajímé údolí říčky Rokytky v Praze, spojené navíc s centrem rychlou hromadnou dopravou, je v současnosti neutěšenou směsicí historické i postmoderní zástavby bývalých továren Kolben-Daněk (ČKD) a Praga, jejichž prostory chátrají. Přitom v územním plánu Prahy byla již dlouho navržena nová bytová, komerční a sportovní zástavba v jejich bývalých pozicích na jižních svazích. Můj vztah k urbansitické struktuře a nejen historickým architekturám výrobních hal vyústil k jejich detailnímu průzkumu a návrhu zachování a ochrany přibližně poloviny z nich.

Během urbanistických průzkumů byl totiž objeven původní plán městské části Vysočany z počátků První republiky na výstavbu obytné čtvrti podobné v menším měřítku Dejvicím. Na základě jeho pozůstatků byly na místech některých hal otevřeny prostory pro novou výstavbu v částečně otevřeném blokovém uspořádání - obytné domy, administrativy, hotely, lázně a bazén, navíc také Univerzitní areál atd. Propracovaná koncepce vytváří v dnes nezajímavé čtvrti nejen nové, ale i historicky zajímavé místní náměstí se starými komíny, obklopenými množstvím obchodních, zábavních, nákupních center, restaurací a podzemních parkovišť i pro nerezidenty, kteří zde mají možnost prožít pohodlnou chvíli v překvapivém prostředí nebo i zajímavý celý život v místech, kde nové prorůstá přirozeně starým...

Jižní část řešeného území zaujímá klidový centrální park s obnovenými stromořadími kolem revitalizovaného toku s jezírky a meandry. Na severu je nově vytvořená čtvrť navíc dobře obsloužena nejen trasou metra B, ale i dopravním koridorem železnice a městského obchvatu.

Tento projekt byl mým diplomním na Fakultě architektury ČVUT Praha a vedl k užší spolupráci s investorem a jeho generálním projektantem na části z řešených pozemků.

zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit