PAVEL KROLÁK Ing.arch.      krolak@urbanist.eu

Narozen:
Adresa:
Národnost:
Státní příslušnost:
Jazky:

5.9. 1978, Kutna Hora
Zázvorkova 1998, Praha 5, CZ - 155 00
Česká
Česká republika
angličtina, částečně němčina, ruštinaVzdělání:

1993 - 1997 – Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 - Petřiny
Obecný směr se zaměřením na Dějiny umění a Jazyky

1997 - 1998 – Fakulta Financí VŠE, Praha 3
Obor finance, účetnictví, státní správa, regionální politika

1998 - 2003 – Fakulta Architektury ČVUT, Praha 6 – Dejvice, inženýrské studium
Zaměření na Pozemní stavby a rekonstrukce
Zaměření na Urbanismus a územní plánování

2004 - 2006 – Fakulta Architektury ČVUT, Praha 6 – Dejvice, PhD studium
Urbanismus a územní plánování – zaměření Udržitelný rozvoj, regionální politika


Profesni životopis:

1995 – 1998 – Helmut Neumann International ČR - Management consultants Austria
Správce sítě LAN, Basic Research Consultant (průzkum firem a trhu), Public Relations ass.

1998 – 2003 – Podnikatel na ŽL - Zprostředkovatelské služby v obchodě, prodej
Firma PC DESIGN - prodej a servis PC, LAN, periferií – tři zaměstnanci

2000 – 2003 - Externě pro ateliéry na ŽL – CAD / GIS, Poradenství v architektuře
arch. atelier AGORA Studio – Doc. Ing.arch. Ivan Kaplan – územní plány měst
arch. atelier VEGA – Prof. Ing.arch. Miroslav Baše – územní plány obcí
arch. atelier KOUCKÝ – Ing.arch. Roman Koucký, Ing.arch. Zbyněk Bělík – projekty staveb
arch. atelier DA STUDIO – Ing.arch. Tomáš Prouza, Ing.arch. Jaroslav Zima- projekty staveb

2003 – 2005 - arch. atelier AGORA Studio – zpracování projektů – Architekt na ŽL
zaměření na urbanismus, ÚP – spolu s Doc. Ing.arch. Ivan Kaplan a Prof.ing.arch. Karel Maier + externisti
zaměření na novostavby a rekonstrukce - s ing.arch. Jarmila Kaplanová
ÚR, SP a 3D Vizualizace a ing. Jan Kalina + externí profese

2006 – 2007 - AGORA Studio – Samostatný architekt – na ŽL – kompletní portfolio prací
vedení skupiny tří architektů

2007 – dále - Vlastní Architektonické a urbanistické studio - Hlavní architekt – kompletní portfolio
vedení skupiny osmi spolupracovníků (inženýrů, architektů)