up

Urbanismus

Urbanismus se v současnosti dotýká každého jak ve staré, tak i nové zástavbě, neboť umožňuje podílet se průběžně na vzhledu různých částí měst/obcí formou REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍ STUDIE a ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ (včetně Změny využití území) na parcelaci, sítě, komunikace, terénní a parkové úpravy atd.

Nabízíme vám komplexní služby spojené s těmito projekty ve spolupráci s našimi specialisty (EIA, SEA) navíc vždy s výrazným architektonickým doprovodem jak v úrovni projektu, tak i v konečném reprezentativním vzhledu výstavby. Zajišťujeme i financování včetně žádostí o dotace, dodavatele, propagaci.

Máme zkušenosti jak se soukromou, firemní klientelou, tak i místními samosprávami, s kterými řešíme celkový vzhled prostředí směrem k lepší budoucnosti.

Všechny realizované projektydown