O kanceláři a jejím vedení

Jméno:
Titul:
Diplom:
Datum narození:
Místo narození
Mezinárodní zkušenosti:

AUTORIZACE :

#

Pavel Krolák
Ing. arch.
Fakulta architektury ČVUT Praha
5.9. 1978
Kutná Hora
Evropská Unie, USA, Austrálie

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮJako architekt s bohatými zkušenostmi nyní podnikám ve spolupráci s kolegy a kooperanty ve vlastním Architektonickém a Urbanistickém Studiu na všech velikostních typech projektů, včetně rekonstrukcí i nové výstavby bydlení rodinného a bytového, administrativy, obchodu, sociálních služeb a zdravotnictví nejen na území Evropské Unie. Zároveň se zabývám Regulačními a Územními plány a Revitalizacemi městských částí. Mimo tyto hlavní oblasti pracujeme i v oblasti Interiéru, Designu a Zahradní tvorby.

V přechozích čtyřech letech do roku 2007 jsem pracoval pro AGORA Studio ing.arch.Ivana Kaplana a Atelier AGORA ing.arch. Jarmily Kaplanové - viz přehledy projektů. Těším se na spolupráci s vámi.