up

Územní plánování a GIS

Územní plánování je daní za naše nekončící požadavky na rozvoj sídel, ale i přínosem k lepšímu životnímu prostředí při dodržování stanovených pravidel. Plochy rozdílného využití stanovené ÚZEMNÍM PLÁNEM a politiky rozvoje uplatňují samosprávy a státní správa, pro které zpracováváme potřebné Územně analytické podklady (ÚAP) a Územně plánovací dokumentaci (ÚPD) včetně ZMĚN ve spolupráci s potřebnými speciálními profesemi.

Naše služby zahrnují od zpracování podkladů pro zadání a údržbu ÚAP - komplexní zpracování (vč. pořizování) variant návrhu Územního plánu (vč.SEA), vybraného návrhu a konečného znění včetně projednání a opatření obecné povahy. Nabízíme též zpracování žádostí o dotační tituly EU z IOP a/nebo Krajských, následný servis pro vedení a změny územních plánů, zásad územního rozvoje i politik.

Běžnou součástí našeho zpracování ÚP je zajištění funkčnosti výstupu pro městský informační systém - GIS.

Pro INVESTORY usilující o změny Územního plánu vytváříme architektonické a územní studie včetně podkladů pro zapracování do ÚP a také žádosti o změnu koeficientů využití území včetně studie.

Všechny realizované projektydown