Obec Sulice, okr. Praha-východ

NÁVRH REGULAČNÍHO A ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO CELÉ K.Ú.

Cílem projektu bylo na základě poznatků občanů a vedení obce proměnit velmi rozstříštěnou obytnou zástavbu "restitučního" typu v okolí obce do kompaktních celků a vytvořit tak z průměrného jedno z nejlepších Pražských předměstí. Přestože i v běhěm zpracování projektu bylo postaveno mnoho nových domů bez povolení, byly pod vedením ing.arch.Kaplana vytvořeny plány zajišťující obci i investorům dosažení žádaného cíle - přerodu zástavby v polích do kompaktního zahradního městečka s vlastním komplexním vybavením.

Územní plán musel být ze staršího návrhu přepracován - nová upřesnění však vzešla nejen z požadavků obce a občanů, ale i z detailního průzkumu pro regulační plán a zohlednění možností státních dotací a rizik. Výsledné dokumenty jsou tak navzájem provázány a umožňují komplexní kontrolu a rozvoj území.

Spolupráce : GEPRO Praha - zavedli Územně plánovací systém obecního úřadu


zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit