Regulační a Územní plán Kadaně

REGULAČNÍ PLÁN LOKALITY JIHOVÝCHODNÍ PŘEDPOLÍ

Město Kadaň patří mezi ta postižená těžební činností v Krušnohorské oblasti. Na jejím území se nachází dvě elektrárny a velkou část správního území tvoří hnědouhelné doly. Mimo ty se však nachází v pěkné zvlněné krajině u řeky Ohře a částečně i na úpatí Doupovských hor, které naopak patří k oblastem nejméně postiženým lidskou činností v ČR. Mezi těmito dvěmi protiklady a rychlostní komunikací Teplice-Karlovy Vary a vodní nádrží Nechranice jsme pod vedením ing.arch.Ivana Kaplana zpracovali množství změn územního plánu, který byl nakonec doplněn i o plán regulační v oblasti nejblíže ke zmiňovaným hodnotám - na Jihovýchodním předpolí.

Po množství variant byl výsledný návrh zaměřen na vytvoření podélného parkového pásu uprostřed a nejvýše řešeného území, s výhledy na Kadaňské centrum s hradem na západě a volnou krajinou s nádrží Nechranice na východě a s možností umístění rozhledny. Vedení komunikací se soustředilo stejnými směry a tak mohla být parcelace se zástavbou otočena především k jihu k řece a přes ní směrem do Doupovského pohůří. Kolem zeleného klínu byly umístěny veřejné budovy a nejblíže dnešnímu městu pak obchody a služby s konečnou zastávkou linky MHD.

Velký výběr pozemků a typů zástavby od vil po byty umožňuje příjemný výběr bydlení v nové zahradní čtvrti města Kadaně, i s výběrem úrovně vlastního soukromí či naopak čilého ruchu a také s možností výběru klasičtějšího či naopak moderního vzhledu budov.

V současnosti již probíhá výstavba na městem a soukromými investory připraveném území.


zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit