Profi video :

Nabízíme zpracování výstupů průzkumů i hotových projektů ve formě videa na vyšší úrovni než jsou samotné animace / vizualizace.

Zajímavé výstupy - Ukázka z průzkumů ČKD Praha před jeho konečnou demolicí - formát Windows Media Player pro běžnou TV - velikost 50MB

ukázka videa ke stažení