Bytový dům Gutova

ZREALIZOVANÝ PROJEKT V BLÍZKOSTI METRA STRAŠNICKÁ, PRAHA 10

Blok obytných domů je umístěn u křižovatky ulic Gutova a Průběžná, v blízkosti Pražské čtvrti Vinohrady. Ing.arch. Kaplanovou jsme byli přizváni ke zpracování projektu pro stavební povolení. To se poprvé dotvářelo na základě počítačového modelu, který se následně stal základem nejen pro projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, ale i pro výsledné prezentační vizualizace pro investora, používané následně do tiskovin.

Řešený objekt sestává ze vzájemně navazujících osmi vchodů v jednom různě pojednaném, téměř uzavřeném bloku kolem vnitřní soukromé zahrady nad společnými podzemními garážemi. Do řešení se podařilo zahrnout snižování podlažnosti od osmi ustupujících podlaží s plochou střechou u hlavní ulice na severu k šesti podlažím s mezonety v podroví v zóně přechodu do vilkové zástavby na jihu, různé typy více než standartních bytů všech velikostí i obchodních parter u hlavní ulice.

Projekt byl zpracován do nejmenších detailů nejen po stránce architektonické, ale i stavební a profesní, neboť ateliér zajistil vekeré dílčí a speciální profese a spolupracoval na inženýringu prováděném jinak přímo investorem. Vzhledem k vytížení ateliéru byla realizační dokumentace zadána firmě s čistě stavební praxí, ateliér arch.Kaplanové dále zpracovával jen klientské změny projektu. Rozvržení do tisku pak zpracovalo kooperující reprografické studio.

Příkladem úspěného vyřešení projektu je kromě ohleduplné architektury nové stavby zasazené do stávajících struktur města i projekt dendrologie a řešení provozu stavby, které zajistily zachování maximálního počtu vzrostlých stromů a spolu s kvalitní akustickou studií eliminovaly dopady výstavby na okolní zástavbu.

Nyní je objekt zrealizovaný a kompletně obsazený - můžete jej navštívit a ohodnotit sami.


zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit