Revitalizace Praha - Hloubětín

ÚPRAVY PROSTOR SOUSEDÍCÍCH, I PŘÍMO NA HLAVNÍM NÁMĚSTÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská část Praha 14 je složena z mnoha místních částí, z nichž Hloubětín patří k nejzajímavějším. Střetávají se zde totiž dva zcela protichůdné stavební slohy - historické jsou ve Starém Hloubětíně (datován již před 700 lety) a "moderní" z poválečného období jsou zastoupeny na Hloubětínském sídlišti, jednom z nejstarších v Praze. Stejně tak se střetávají různé přístupy k řešení k parteru kolem starého a nového náměstí, které nebyly nikdy řešeny společně. Městská část proto objednala Studii revitalizace veřejných prostranství jižně od Poděbradské ulice, jenž se soustředila na úpravu dnes již zcela nevyhovujících veřejných prostor z poválečného období, které navazují právě na Starý Hloubětín, včetně hlavního nového náměstí Městské části.

Naše řešení se soustředilo na lepší trasování pěších cest, zklidnění automobilové dopravy včetně usměrnění provozu zásobování a autobusů, kompletní obnovu povrchů a veřejné zeleně a výraznější vybavení parteru. Proto se součástí studie stalo i umístění nových budov do jinak velmi rozstroušené "monumentální" zástavby tak, aby došlo k jejímu přiblížení se okolní historické zástavbě. Také proto byla zorganizována doprava vklidu bez dalšího rozšiřování a potřebná parkovací místa (jichž je dlouhodobý nedostatek) byla umístěna do množství podzemních garáží.

Výsledkem realizace studie by se měly stát příjemné a bezpečné prostory v celé oblasti s množstvím pobytových ploch včetně dětských hřišť, navazujících na ulice s alejemi stromů až k hloubětínskému bazénu, který se již nachází ve staré zástavbě. Nové osvětlení, barevné dlažby, mobiliář, multimediální úprava náměstí, bezbariérové úpravy, obytné ulice a pěší zóny celkově dokreslí atmosféru atraktivního veřejného prostoru s množstvím obchodů, služeb a zábavy nejen pro místní obyvatele.

V současnosti je studie schválena a spolupracujeme s investory na její realizaci.


zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit