Praha 6 - Dejvická

Multifunkční komplex nového centra Dejvic

Jedná se o solitérní stavbu přímo u hotelu Diplomat na výstupu ze stanice metra A Dejvická, navazující na rušnou pěší i automobilovou trasu centra Dejvic - Evropskou třídu. Součástí návrhu se stala pasáž vedoucí přímo z metra do tohoto objektu a dále směrem do parku za hotelem, s návazností na čtvrť Ořechovka. Při Evropské vznikl zajímavý šestipodlažní objekt administrativy s možností umístění úřadu městské části a podél hotelu pak třípodlažní objekt s doplňkovými službami, pod kterými se nachází zmiňovaná pasáž a dvě patra podzemních garáží. Pasáž je protažena do obou nadzemních objektů přes několik pater - prosklenými výtahy, vodními plochami a stromy.

Celý komplex je opticky spojen s navazujícím parkem, kam mají restaurace možnost umístit letní zahrádky neboť díky výstavbě objektu při rušné komunikaci, získá tento park zcela novou zvukovou pohodu jako je za hotelem. Vnitřní uspořádání pasáže umožňuje umístění hypermarketu, obchodů, služeb, zábavního průmyslu, podzemní parking lze rozšířit i pro rezidenty. Výškové uspořádání odpovídá okolní zástavbě a je korunováno umírněnou organickou (segmentovou) střechou a ozeleněnými terasami a střechami. Směrem do ulice vytváří výškově protažená pasáž moderní bránu, kterou vlastně je ve směru do Ořechovky.

Jedná se o univerzitní projekt z roku 2002, který navazoval na předchozí studii revitalizace celé oblasti pro Útvar rozvoje Hlavního města Prahy. Jiná studie do této proluky zatím nebyla zpracována.


zvetšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit