Praha - Křeslice

Nové centrum městské části

Křeslice se nachází na jihovýchodním okraji Prahy, kam se v současnosti stěhuje mnoho nových obyvatel. Vedení městské části proto zadalo vypracování projektu nového centra ing.arch.Kaplanovi , který jej navrhl z několika bytových budov u nově naprojektované rotační křižovatky, s pokračováním dále do nové rodinné zástavby. Centrum bylo kromě bytů různých velikostí připraveno na umístění malé policejní stanice, školky, pošty, služby první pomoci, sokolovny, městského úřadu, různých služeb, obchodů a restaurace.

Nová výstavba byla v rámci projektu k územnímu řízení navržena v souladu s platným územním plánem jako dvou až pětipodlažní s podzemními garážemi. Vzhled budov byl volen odpovídající návaznosti na historickou zástavbu obce se zajímavým řešením střech. Veřejná prostranství byla pojednána v souladu s navrženou zástavbou v uličních prostorech, kam dnes směřují obyvatelé obce kvůli umístěné zastávce autobusu. Celková kapacita návrhu byla 250 nových obyvatel, jejichž počet se však na základě nových přemrštěných požadavků nového investora změnil a vypracovaná dokumentace nakonec nebyla postoupena k dalšímu zpracování.

Zpracování projektu zahrnovalo vypracování dokumentace tech. infrastruktury a dopravy k územnímu řízení, podle které je již tato část zrealizována. Další připravené projektové části zatím slouží jen jako propagační materiály MČ.


zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit