Meziboří

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

Meziboří je až nečekaně zajímavým městem již v Krušných Horách, přestože se nachází jen pár kilometrů od Litvínova na hraně údolí. Vzniklo vysoko na opačném konci rozsáhlé paseky uprostřed bukových lesů obce Schonbach jako rekreační středisko pro celou oblast hnědouhlené pánve. V době zahájení prací na územním plánu pod vedením ing.arch.Ivana Kaplana mělo téměř nedotčený vzhled nejstarší části ve slohu socialistického historismu i dodatečně dostavovaných částí sídliště, bohužel pohltivších Starý Schonbach z 80.let. Během konce 20.století však celé město doplatilo na kritickou emisní situaci a zůstalo již jen sídlištěm k většímu Litvínovu s množstvím školních zařízení a rozlehlými postiženými lesy a s velkou oborou na hřebeni.

Úkolem územního plánu se proto stalo jak vyřešení problémů města ztrácejícího trvalé obyvatelstvo, tak jeho příprava na rozsáhlé investice do nového vybavení města a revitalizace opuštěných školních budov. Zároveň je však velmi žádaným jeho návrat k turistické zajímavosti Krušnohoří, přestože není připraveno na velký rozvoj automobilové dopravy. Vybavení ale má na to již dnes na vysoké úrovni - vlastní stadion, fotbalové hřiště, sjezdovku, kulturní dům a také centrum s náměstím a veřejnými parky na příjezdu od Litvínova.

K nastartování množství investic do nového dostavění náměstí, lyžařského areálu, posílení technické infrastruktury vzhledem k nové bytové a podnikatelské zástavbě, scházel do roku 2005 strategický partner, který ale byl nalezen v energetické společnosti usilující o vybudování přečerpávací elektrárny v místních třech katastrálnich územích. Umístění spodní nádrže - přehrady bylo zvoleno na neobydleném konci jednoho z hlubokých údolí lemujících Meziboří, horní umělá nádrž pak okrajově zasáhla do chráněných území za hřebenem, neboť tam se nalézá její největší výkonový potenciál.

Pokud dojde k naplnění návrhu územního plánu, stane se Meziboří ukázkou ekologického města profitujícího z turistického ruchu po celý rok (kromě zimních aktivit jsou i letní ve formě rozhleden, turistických a cyklistických tras do hloubi Krušných hor kolem Flájské přehrady a s možností návštěvy chovné obory, zámku a vyhlídek) a zároveň majícího své vlastní zdroje k zabezpečení nezávislého fungování města na vysoké úrovni (hotely, sanatoria, lázně, sportovní střediska apod.).


zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit