Václavské náměstí

Soutěž, v které jsme (raději) nebyli zařazeni do hodnocení

Václavské náměstí patří k nejznámějším a nejvíce navštěvovaným v centru Prahy. Bohužel jeho vzhled autostrády s maxiparkovištěm neodpovídá 21. století, neboť původ jeho dnešního vzhledu pochází z doby nejpozději prvorepublikové a poslední úpravy parteru pak ze 70.let z doby stavby metra, kdy tyto funkce ještě nepřevažovaly. Prostor sice odpovídá svou velikostí městskému bulváru, ale bohužel tak není koncipován vzhledem k jeho zaslepeným koncům. Proto by měl vyhovovat než dopravní fukci spíše pěším návštěvníkům, kteří zde ale v současnosti nenaleznou ani pobytové plochy ani potřebné dovybavení parteru ani rozumné využití obchodních ploch a proto také ani možný prostor pro dlouhodobější pobyt.

Náš návrh zpracovaný s ing.arch.Kaplanem vycházel z těchto poznatků kupodivu jako jeden z mála. Založen byl na potlačení dopravní funkce, která se dokonce dostala ve spodní části náměstí úplně pod zem a byla sem rozšířena pěší zóna a prostor pro kulturní akce. Vzhledem k zcela nekompromisní masáži i odborné veřejnosti na dopravní obsluhu náměstí tramvajemi jsme se postavili na mírný odpor, neboť jsme jej vymezením koridoru umožnili, ale v návrhu jej nahradili střední pěší promenádou s potřebným dovybavením parteru až k pietnímu prostoru u sochy před Národním muzeem (Nechápeme ostatní výmysly s jeho okleštěním tramvajovou dopravou, když se jedná o jeden z nejnavštěvovanějších turistických bodů v Praze - řešení dopravy jsme nakonec nalezli jiné pouze rozumným pospojováním současných dopravních prostředků).

Výsledkem našeho návrhu se tedy stal přerod Václavského náměstí více do podoby jeho Staroměstského souseda, s návrhem vytvoření solidního stálého prvku na protilehlém konci od sochy sv. Václava - "Branou do Starého města" - symbolu historických Příkop.

Bohužel současná konstalace lobbistů hovoří o zavedení tramvají a znemožnění využití obou cenných konců, plus vydlážděním celé plochy náměstí směřuje z pohledu chodců k vytvoření kamenné pouště mezi dvojitě nasazenými stromy zakrývajícími okolní zajímavé fasády budov. Náš návrh proto nebyl raději vůbec posuzován, neboť byl příliš jiný... (zdůvodnění bylo zbaběle nalezeno v umístění ramp do garáží, nutných a obsažených ve všech návrzích)


zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit